دانلود نقشه خانه های ویلایی آپارتمانی

فروشگاه اینترنتی جوپلان فروش خرید دانلود نقشه پلان نما برش دیتیل انواع ساختمان با جزئیات و تمامی نقشه ها

معماری چیست


تئوری معماری ذات معماری طراحی ساختمان به مثابه هویت مکانی پیش از آنکه به طور مشروح به بررسی برخی تدابیر مفهومی معماری بپردازیم لازم است بخشی از زیرساخت معماری را با در نظر گرفتن ذات معماری و اهدافش بررسی کنیم و قبل از اینکه به «چگونگی» بپردازیم نگاهی کوتاه به «چیستی» و «چرایی» معماری داشته باشیم. شاید منصفانه باشد که بگوییم مسائل مربوط به معماری در بعد مفهومی و اهدافش هرگز بروشنی معین نگردیده است. در این موارد جای بحث بسیار وجود دارد و جایگاه فکری شان مشخص نمی باشد. این تفکر که معماری به عنوان ساخته دست بشر پیش از اهرام مصر وجود نداشته نمی تواند درست باشد. بسیار پیش آمده که بپرسیم وقتی کسی معماری می کند دقیقا چه اتفاقی می افتد و چه کاری انجام میشود. لیکن جواب دادن به این سوال آسان نیست. اغلب جوابهایی که برای این سوال ارائه شده باعث به هم خوردن تصور درست ذهنی میشود. بخصوص زمانی که معماری با سایر شاخه های هنری مقایسه می شود. سوالاتی چون: آیا معماری نوعی مجسمه سازی است یا ترکیب سه بعد فرم ها در فضاست یا اینکه باید آن را پرداخت زیبائی شناسانه به فرم ساختمانها یا همان هنر زیباسازی بناها یا شاید تجلی تفکر شاعرانه در قالب یک ساختمان دانست؟ آیا معماری نظام مند کردن ساختمانها براساس بنیانهای فکری چون کلاسی سینزم ، عملکرد گرایی، پست مدرنیسم و . . . می باشد؟ شاید به نظر عده ای جواب همه این سوالات مثبت باشد اما به نظر نمی رسد هیچ کدام از آنها تعریف اصلی را که موردنظر ماست در بر گیرند. همه این سوالات به نوعی به ویژگی ها یا وجوه خاص از معماری اشاره می کنند. اما همه آنها نکته اصلی را که هدف اصلی این مقاله است یعنی فهم آسان و روشن ذات معماری از قلم می اندازند. نکته ای که پرداختن به آن این امکان را فراهم می سازد تا معماران و کسانی که با معماری سرو کار دارند بدانند باید دنبال چه کاری باشند و چگونه درگیر آن شوند؟ متداول ترین تعریف معماری که در اکثر واژه نامه ها یافت می شود چنین است که:« معماری طراحی ساختمانهاست» البته این تعریف با نکات موردنظر ما تناقضی ندارد ولی کمک زیادی هم در رسیدن به اهدافمان نمی کند. در واقع این تعبیر با محدود کردن معماری به طراحی ساختمان ذهنیتی ناقص از آن در ما ایجاد می نماید. ضرورتی ندارد که ما ساختمان را یک شیء تلقی کنیم و در حقیقت معماری فراتر از طراحی اشیاء است یکی از کاربردی ترین راههای درک مفهوم معماری نگرشی است که از چگونگی کاربرد این واژه در سایر هنرها بخصوص در موسیقی در ما ایجاد میشود. در علم موسیقی معماری یک سمفونی را می توان سازمانبندی اجزاء آن در شکل دادن کلیت سمفونی دانست. عجیب آنکه معماری کمتر بدین مفهوم در زمینه خودش بکار میرود. مفهوم ریشه ای که برای معماری در این مقاله در نظر گرفته می شود و بدین صورت است که ما معماری را سازمانبندی مفهومی و ساختار فکری یک ساختمان یا گروهی از ساختمانهای شهر تلقی می کنیم که این تعریف را می تون برای تمامی انواع معماری از ساختمانهای ساده روستایی تا ساختمانهای اداری شهری بکار برد. اگرچه این شیوه ای کاربردی برای درک معماری به عنوان فعل انسانی است اما «چرایی» آن را در بر نمی گیرد چیزی که به نظر می رسد جواب دادن به آن مشکل تر باشد. اما بازهم باید جوابی درست در سطح اولیه برای شکل دادن چیزی که معماری سعی در دستیابی به آن دارد وجود داشته باشد: این که هدف معماری طراحی ساختمانهاست غیرقابل قبول می نماید و ما را به بن بست می کشد. شاید بدین خاطر که به نظر می رسد معماری باید چیزی فراتر از طراحی صرف ساختمانها باشد یا شاید بدلیل آنکه ما را وادار به کند و کاو بیشتر برای درک مفهوم ساختمان به جای فهم مفهوم معماری می کند. با کنار گذاشتن همه این موارد جواب چنین سوالی را می توان به درستی پیدا کرد. خانواده ای را مجسم کنید که در یک طبیعت دست نخورده و بکر حرکت می کنند. آنها تصمیم می گیرند که توقف کنند و هنگام غروب آتش روشن می کنند. با این کار چه آنها بخواهند برای همیشه آنجا سکونت کنند یا به حرکت خود ادامه دهند در هر دو صورت در آن جا مکانی ایجاد کرده اند. محل روشن کردن آتش کانون زندگی آنها محسوب می شود. به تبع اینکه بخواهند بیشتر در آنجا بمانند مکانهای بیشتری نیز ایجاد می نمایند. مکانهایی برای نگهداری سوخت، نشستن و مکانی برای خواب و استراحت. و طبیعتا چنین مکانهایی را با حصار از اطراف جدا کنند. حتی شاید مکان خواب خود را با صفحاتی از برگ بپوشانند. بنابراین از همان لحظه ای که تصمیم به سکونت گرفته اند مراحل تکمیل یک خانه را پایه ریزی کرده اند و شروع به سازماندهی محیط پیرامون شان در قالب مکانهایی که جهت مقاصد خاصی در نظر گرفته شده اند نموده اند. در واقع یک معماری را آغاز کرده اند. این ایده که هویت مکانی در پس هسته زاینده معماریست را می توان بیشتر تحلیل کرد. شاید معماری را چیزی شبیه یک زبان تلقی کرد و نسبت مکان به معماری را همانند معنای یک زبان دانست. در واقع شاید یادگرفتن معماری شبیه یاد گرفتن یک زبان باشد. معماری نیز همچون یک زبان دارای الگوها و نظام هایی است که در قالب ترکیب های گوناگون ای که شرایط محیطی طلب می کند تجلی می یابد. شاید مهمترین برداشت از ایده معماری به مثابه هویت بخشی مکانی بیشتر با این ایده همساز باشد که معماری محصول مشارکت جمعی است و نه حاصل کار یک نفر. برای مثال مکانهایی در ساختمان وجود دارند که طراح آنها را برای هدف خاصی در نظر گرفته ولی مردم با رفتار خود کاربری آن فضاها را برای منظور دیگری تغییر داده اند که ممکن است با هدف اولیه طراحی مغایرت داشته باشد. بنابراین برخلاف نقاشی و مجسمه سازی که گفته می شود حاصل نبوغ فکری فردی است معماری در مشارکت طراح و مخاطبان معنی می یابد. ایده هویت بخش مکانی معماری یا نقش انکارناپذیری را که مخاطب فضای معماری دارد به خوبی اثبات می نماید. شرایط معماری: در تلاش برای فهم قابلیت های معماری می بایست از شرایطی که معماری از آنها تاثیر می پذیرد آگاهی داشت از آنجا که مرزهای معماری را نمی توان مشخص کرد و شاید بهتر باشد همواره به بازخوانی آن پرداخت . بنابراین معماری یک اندیشه افراد هنری نیست. (البته این مطلب بدون احتساب پروژه های مفهوم گرا ویا مباحثات معماری صدق می کند.) و تمامی مراحل معماری تحت شرایطی که جهان پیرامون تحمیل می کند انجام می پذیرد. (شرایط چون نیروی جاذبه گرانش های زمینی با آسمان ، جسم و فضا، گذشت زمان و . . .) علاوه بر این معماری با مردم و برای مردم انجام می پذیرد. مردمی که نیازها و خواسته ها و اعتقادات و آرزوهایی دارند؛ مردمی که دارای حساسیت های زیباشناختی هستند که تحت تاثیر گرما، لامسه ، بو ، صوت و محرک های بصری می باشند. مردمی که فعالیتهای آنها مستلزم امکانات اجرایی و ابزاری می باشد. مردمی که معنا و مشخصه هایی در جهان اطرافشان درک می کنند. موارد فوق تنها بخش کوچکی از اساسی ترین شرایطی است که معماری از آن تاثیر می پذیرد. البته معانی و شرایط دیگری نیز هستند که قابل ملاحظه می باشند. درست همانند زبانهای رایج دنیا که شرایط خاص خود را دارند (مثل ساختار و دستورزبان،..... ) معماری نیز دارای عناصر خاصی چون طرحواره ها، الگوها و ساختارهای فکری و عینی خود است. با معماری امکان رهایی و پرواز ذهن آنطوری که در سایر هنرها میسر است وجود ندارد. چرا که محدودیت هایی برای خود دارد. مثلا نقاشی از نیروی گرانش زمین تاثیر نمی پذیرد یا مثلا موسیقی صرفا شنیداری است. البته معماری در قید یک چارچوب یا حس خاص نیست. افزون بر این در حالیکه نقاشی و مجسمه سازی بگونه ای جدا از زندگی در محدوده ای ماورایی حرکت می کنند معماری بخشی از زندگی است و آن را بکار می گیرد. مردم و فعالیتهایشان جزء جدایی ناپذیر معماری اند . البته نه صرفا به عنوان مشاهده گرانی که برای لذت آمده اند بلکه به عنوان مشارکت کنندگان در معماری هستند. شاید نقاشان، مجسمه سازان و یا موسیقی دان ها از اینکه مخاطبانشان هرگز درون مایه آثار آنها را درک نمی کنند گله مند باشند. درون مایه ای که به گونه ای سحرآمیز در اثر هنری ممهور شده اند. اما مردم با قرار گرفتن در متن معماری و فعالیت در آن به سادگی با درون مایه معماری مرتبط اند و این تعاملی بر این معماری و آنها ایجاد می نماید. گاهی معماری را با فیلمسازی مقایسه کرده اند. هنری که انسان، مکان و اتفاقات خاصی را در قالب بازه زمانی مشخص طرح ریزی می نماید. اما حتی در فیلم نیز کارگردان درون مایه هنری فیلم یعنی مکانها، زوایای دوربین، متن ها و . . . را کنترل می کند اما در مورد معماری این صادق نیست. بنابراین شرایطی که ما در معماری درگیرش هستیم پیچیده است شاید پیچیده تر از سایر هنرها. یک سری شرایط فیزیکی وجود دارد که تحت تاثیر شدید جهان طبیعی و نحوه کارکرد آن است (فضا و حجم، زمان، نیروی گرانش، اقلیم، نور و . . .) علاوه بر این یک سری تلنگرها سیاسی که در اثر تعاملات فردی و اجتماعی بشر پدید می آید نیز وجود دارد. معماری بطور انکارناپذیری سیاسی است و حاوی حقایق تغییرناپذیر و قوانین نادرست بحث برانگیز بسیاری می باشد. دنیای پیرامون ما می تواند با تاثیرپذیری از چنین مفاهیمی بگونۀ متفاوتی شکل پذیرد و از آنجا که ادیان و نظریه های فلسفی زیادی وجود دارد معماری نیز کارکردهای گوناگونی پیدا می کند. سازمانبندی و حالات مکانها در ارتباط با مردمی که در آن زندگی می کنند اهمیت بسیاری دارد. تا آنجا که در طول تاریخ کمترین کارکرد آن سیاست آزاد والاترین آن کنترل شدید سیاسی مردم بوده است. بشر مکانهایی می سازد تا در آن کارهایی انجام دهد و در یک کلمه «زندگی» کند. مکانهایی برای خوردن، خواب، خرید، عبادت ، بحث ، آموزش ، نگهداری وسایل و . . . شیوه هایی که مردم برای سازماندهی مکانهایشان بر می گزینند با باورها و آرزوها و در واقع جهان بینی آنها ارتباط دارد. به مثابه اینکه جهان بینی تغییر می کند معماری نیز در طرح مشخص اجتماعی، فرهنگی وزیرمجموعه های یک جامعه تغییر می نماید. هریک از کاربردهای معماری که در شرایطی غالب باشد از مصادیق قدرت محسوب می شود. قدرت سیاسی اقتصادی یا ابزاری تاکیدی، مباحثاتی و یا گمراه کننده. مسلما طراحی کردن در چنین شرایطی شجاعت و بنیه فکری قوی می طلبد.  انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 145

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

نقشه های جوپلان نیاز معماران مهندسان طراحان و تمامی مردم ایران تمامی نقشه ها با تخفیف

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما